Ingmarie
Per Göte
Rebecka
Calle
Victor
Lotta
Välkommen till Ingmarie
Jag bor med min familj i Järna. Är gift med Per Göte. Vi har fyra barn, och Lotta.
Arbetar som Kyrkvaktmästare i Södra Öknebo kyrkliga samfällighet, Strrängnäs Stift.
Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingars tre kyrkor innebär omväxlande
arbetsuppgifter. Kontakt med människor i livets olika skeden gör arbetet intressant
och stimulerande. Tidigre arbetade jag på AstraZeneca i Södertälje och började efter
skolan och gymnasiet på Kungsörnen i Järna.

När barnen var små, firade vi semestrarna på Gotland. Nu är barnen på väg ut i världen
så det blir därför oftast resor till andra länder numera. Vi tycker mycket om att resa och
lära känna andra människor och deras kultur. Fotografering är min främsta hobby.
Alexandra
WYSIWYG Web Builder