Tekniskt övervakningsbord med programmpaneler.
Global nätövervakning.
Elektronik och datorer blev mitt yrkesval och jag har haft förmånen att få arbeta med denna spjutspetsteknik från transistorns barndom till dagens integrerade datateknik. Efter studier på 50-talet, vid Hermods brevskola till tekniker, fick jag därefter anställning som provrumstekniker hos Stansaab i Stockholm. Där arbetade jag 1963-1969.
På 70-talet blev Flygvapnet min arbetsgivare. Här fick jag genomgå en ingenjörsutbildning och arbetade med FV:s Strildata system till 1985. Utbildningen var omfattande och medförde kurser och resor till andra orter i landet. Arbetet innebar  programinitieringar på datorer, teknisk driftövervakning på radar och kommunikationsutr.
1985 kom jag till Telia (Televerket) och arbetade där som systemoperatör med drift och underhåll av Videotex. Några år senare kom jag att arbeta för Swedish Telekom International, ett bolag i Teliakoncernen med datakommunikation som det huvudsakliga uppgifterna. F.o.m. 1990 blev INOC min arbetsplats som är Telias Internationella övervakningscentral för utlandstrafik. (Network Manager)
Mina intressen är familjen och släktforskningen, vårt hem och trädgården samt sommarstället i Sörmland. Jag lyssnar ofta på musik, då är det svängig jazz som jag lyssnar på, men också annan populärmusik. Jag fuskar oxo lite med dragspelet.   
Motionerar regelbundet, då blir det oftast simturer i badhuset. Cyklar Gotland runt.
Följer med intresse våra barn och barnbarnens framtid, där händer det mycket just nu.
Jag flyttade från min hemö Gotland efter värnplikten och har sedan dess haft fyra olika arbetsgivare. Mer om detta finns bakom årtalen.
Välkommen till Thom
<--välkommen
Ungdomshobby
Hemma på gården
Värnplikten I18 Visby
Postiljon
Provrumstekniker
Flygvapnet
Telia
Hemvideo mm.
Hänt i veckan
Varifrån kommer jag?
Gotland runt på cykel
WYSIWYG Web Builder